ЕЛИТКОМ ООД
ЗА НАС
ЕЛИТКОМ ООД е основана 1995г. от специалисти с опит в системите за сателитна и кабелна телевизия.   От 1998г. започва изграждането на кабелни далекосъобщителни мрежи за рзпространение  на телевизионни програми в Пловдивска област.  От 2004г. започва предлагането на достъп до интернет в кабелните мрежи.  От началото на 2018 година Елитком ООД прекрати дейност като кабелен оператор и не разпространява телевизионни програми.     Елитком ООД извършва дейност единственно като интернет доставчик в Пловдивка област.  Внедряването на ново оборудване увеличи технологичния капацитет на фирмата което позволи  изграждането на оптична мрежа до всеки абонат и повиши качеството и броя на предлаганите услуги.  Основната цел на ЕЛИТКОМ е да стане предпочитания телекомуникационен доставчик в района чрез: - актуални модерни технологии; - повишаване броя на предлаганите услуги; - гъвкава ценова листа; - увеличаване на достъпа до интернет мрежата; - намаляване на времето за обслужване на абонатите;  Реализирания проект е част от инвестиционният дългосрочен план на фирмата който цели да задоволи изискванията на клиентите и да им позволи да са в синхрон с високите технологии в световен мащаб.
гр. Пловдив, 4000, ул. Голямоконарско шосе №27 тел: 032 644 137, e-mail: info@elitcom.net