СПЕЦИФИКАЦИЯ
спецификация спецификация
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
- Въведение - Обхват - Позоваване - Използвани съкращения - Описание - Безопасност - Електромагнитна съвместимост
„Елитко ООД си запазва правото при докладване на зловредна дейност от IP адресното пространство на „Елитком“ ООД, да блокира временно достъпа на хостове до определени интернет ресурси - домейни, портове и мрежи, до изясняване или до отпадане причините за доклада.
Спецификация на интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на “Елитком” ЕООД