ПРАВИЛА И МЕРКИ
правила и мерки правила и мерки
Настоящите правила и мерки са в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета. Тези правила и мерки обвързват БО КАБЕЛ ООД в отношенията му с крайни потребители - физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор.
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
Параметри за качество на предоставяните услуги към месец март 2022 година може да видите тук:
параметри за качество параметри за качество
Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет виж тук.