ИНСТАЛАЦИЯ
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
- Услугите се предоставят на територията на Пловдивска област. - Инсталацията на заявените услуги се извършва в рамките на 7 работни дни. - Инсталацията на услуги се извършва след предварителна уговорка за удобен ден и час. - По време на инсталация на услугите е необходимо присътвие на пълнолетен член на семейството - В случаите, в които се подписва срочен договор за предоставяне на услуга, първоначалната инсталация на услуги е безплатна.