ДОГОВОР
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
- Цените на услугите са валидни от 01.01.2018 г. - Офертите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на безсрочен договор - Офертите могат да се използват и от настоящи клиенти. - Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в търговски офис. - За начална дата на активация на услуга се приема датата на КП за приемане качеството на услугата.